palette

Visuel bedømmelse af malerarbejde. 2018

Anvisningen, Visuel bedømmelse af malerarbejde, er tænkt som et værktøj til brug for rådgivere, arkitekter, håndværkere, syns- og skønsmænd m.v.
Anvisningen skal gøre det nemmere at vurdere kvaliteten af et stykke malerarbejde og sikre, at vurderingen af den tekniske kvalitet vil ske ud fra et ensartet vurderingsgrundlag.

Danske Malermestre, Dansk Byggeri Malersektionen, Teknologisk Institut og Maleteknisk Rådgivning har i fællesskab udarbejdet et sæt retningslinjer herfor.