palette

Ansvarsfraskrivelse

MBA stilles gratis til rådighed for alle. Men hverken Danske Malermestre eller andre organisationer tilknyttet MBA eller enkeltpersoner og ansatte, kan drages til ansvar for fejl eller forglemmelser i MBA, uanset om fejlene vedrører indhold, vejledninger, teknik eller it. Så enhver brug af MBA sker på eget ansvar.