palette

Malerparadigma forventet udfald, del 1

Indimellem møder vi fra konsulentgruppen både udbydere - og udførende af malearbejde, der savner en letforståelig fortolkning af de maleparadigmer, som anvendes i beskrivelsesværkstøjer, som eksempelvis Malerfagets Behandlingsanvisninger, MBA.

Derfor beskriver nogle af udtrykkene fra paradigmaet ”Forventet udfald” i det følgende det antal behandlinger, der minimum skal udføres, for at det forventede udfald kan opnås. Det skal dog nævnes, at der udelukkende er taget højde for, at der anvendes lyse kulører. Skal der anvendes stærke eller klare kulører, må det forventes, at der skal beskrives og påføres flere malebehandlinger. Ligeledes skal det nævnes, at der her er tale om nybehandlinger på underlag, der ikke tidligere har været malet.

Dækket flade:

Når dette vælges, er det ensbetydende med, at flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans. Ruhed, ujævnhed, åbne porer, huller, revner og samlinger hidrørende fra underlaget kan forekomme.

Hvilket ofte misfortolkes, idet det mange gange forventes, at den endelige overflade bliver utrolig flot. Men egentlig er det en meget simpel og oftest en alt for lille behandling, for det malearbejde, der kan/skal udføres, består udelukkende af grunding og én gang påføring af maling. Som det ses af illustrationen, foretages der hverken slibning af toppe eller spartling af huller, revner m.m.

Dækket, lukket flade:

Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans. Porer, huller, revner og samlinger er lukkede, men ikke nødvendigvis udfyldte. Ruhed og ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.

Her bliver behandlingen lidt ”større”, idet der påføres grunding og 2 gange maling, som bearbejdes lidt bedre ned i samlinger, porer og revner; men der foretages stadig ingen slibning af toppe eller spartling af samlinger, revner eller huller.

Dækket og lukket flade er altså en meget lille malebehandling og bør derfor udelukkende beskrives og udføres i sekundære rum såsom pulterrum, opbevaringsrum og fyrrum.

Dækket, lukket og glat flade:

Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer, huller, revner og samlinger er lukkede, men ikke nødvendigvis udfyldte. Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.

Når denne behandling vælges, forudsættes det, at underlaget slibes så toppe og kratere fjernes. Der foretages grunding, ligesom der påføres 2 gange maling, som bearbejdes ned i huller, porer og revner. Men der udføres stadig ikke spartling af nogen art, hvilket vil sige, at behandlingen også er mest anvendelig i sekundære rum.

Dækket, lukket, glat og udfyldt flade:

Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer er lukkede. Huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldt til niveau med den omgivende flade. Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.

Når dette udfaldskrav vælges, skal fladerne slibes og grundes, der skal foretages partiel spartling, ligesom der skal påføres 2 gange maling. Her er altså tale om et lidt større malebehandling, og toppe er fjernet, ligesom huller, revner m.m. er udfyldt, så de er i niveau med den øvrige flade. Dog skal det bemærkes, at denne spartling af fladerne maksimalt kan/må udgøre 25 % af fladen, og udfaldet er typisk anvendeligt i opholdsrum, soverum, køkkener og entréer.


Dækket, lukket, glat og jævn flade:

Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede. Overfladens oprindelige struktur er skjult. Planhed bestemmes af specifikationerne til underlaget.

Dette udfaldskrav er det ”bedste og flotteste”, der kan vælges – i hvert fald, når det skal betragtes som den mest jævne og glatte overflade. Det er selvsagt nødvendigt, at der skal udføres flere behandlinger, for at dette udfald kan opnås. Typisk vil en minimum behandling bestå af slibning, grunding, 1 gang pletspartling, 1 gang fuldspartling og færdigmaling med 2 gange.

Den oprindelige overfladestruktur er således ”spartlet væk”, og man kan eksempelvis ikke se struktur fra åretegning af træ gennem malebehandlingen. Behandlingen er anvendelig i stort set alle lokaler.

Der er naturligvis flere udtryk i paradigmaet ”Forventet udfald”, disse vil blive beskrevet på et andet tidspunkt.